Declaració d'accessibilitat

EN COMPLIMENT DEL ESTABLERT PER LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES L’INFORMEM DE:

Clínica dental Badia (Juan Badia Buxassa) s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.clinicadentalbadia.com/ (els subdominis d’aquest lloc web tindran declaracions d’accessibilitat pròpies).

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat:

Aquesta declaració va ser preparada el 10 de juny de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació amb eines externes duta a terme per la pròpia empresa i per l’agent digitalitzador.

Última revisió de la declaració: 10 de juny de 2023.

 

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Correu electrònic: info@clinicadentalbadia.com
Telèfon: 93 449 37 10

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel responsable dels continguts daquest lloc web.

També podeu sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits daccessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

 

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

 

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del maig del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549: 2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges.
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’hiperenllaç.
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

 

Si trobeu barreres d’accés o problemes amb alguna pàgina o funció d’aquest lloc web que pugui suposar un obstacle per als visitants que hi vulguin accedir, podeu posar-vos en contacte en qualsevol moment a l’adreça de correu electrònic de l’avís legal.

Skip to content